contact us

เตรียมพร้อมต้อนรับรอมฎอน ในเดือนชะบาน
  Written by สำนักวิชาการ ฮิกมะฮฺ ดอทเน็ต
1  July  2012
     เดือนรอมฎอนอันประเสริฐจะมาเยือนเราอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ มุสลิมต่างเฝ้ารอวาระสำคัญนี้อย่างใจจดใจจ่อ สิ่งหนึ่งที่แสดงออกก็คือการที่พวกเขาเฝ้ารอที่จะปฏิบัติอิบาดะฮฺสำคัญ ในเดือนรอมฎอนคือการถือศิลอด โดยมีการซักซ้อมและเตรียมการเป็นอย่างดี และหนึ่งในวิถีปฏิบัติของท่านนบี-ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม- เพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่รอมฎอนคือการที่ท่านถือศิลอดอย่างมากมายหลายวันในเดือนชะอฺบาน ท่านนบี-ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม- กล่าวว่า

ذلك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين ، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

เดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้คนมักจะหลงลืมมัน เนื่องจากมันอยู่ระหว่างเดือนรอยับและเดือนรอมฎอน (เดือนชะอฺบาน)เป็นเดือนที่การงานทั้งหลายจะถูกนำขึ้นเสนอต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และฉันก็รักที่จะให้การงานของฉันถูกยกขึ้นไป ในขณะที่ฉันเป็นผู้ถือศิลอด  บันทึกโดยอันนะซาอีย์และอบีดาวูด

 มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวไว้ว่า : "ท่านนบี-ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม- มักจะถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่เว้น และท่านอาจจะงดการถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกว่าท่านจะไม่ถือศีลอด และฉันไม่เคยเห็นท่านนบีถือศีลอดครบเดือนหนึ่งเดือนใดเว้นแต่เดือนรอมฎอน และไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดมากมายเหมือนที่ท่านถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน" (บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม)

ในฮะดีษกล่าวว่าเดือนนี้มักจะเป็นเดือนที่ถูกลืม ดังนั้นการปฏิบัติอิบาดะฮฺในช่วงวลาที่ผู้คนมักจะหลงลืม เผลอเรอจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะแสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้ปฏิบัติ เช่นการกล่าวซิกรุลลอฮฺในตลาด การละหมาดซุนนะฮฺระหว่างมัฆริบถึงอิชาอฺเป็นต้น

การถือศิลอดหลายๆวันในเดือนชะบานนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อภารกิจสำคัญในช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอน ให้มีความคุ้นเคยและเคยชิน ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุก็จะได้ทดสอบความพร้อมหรือเตรียมการสำหรับตัวเอง สังเกตุผลกระทบต่างๆเพื่อจะได้ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนให้เขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดด้วย


ท่านนบี-ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม- สั่งห้ามไม่ให้ถือศิลอดในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนชะบานกับเดือนรอมฎอน เพื่อต้องการให้เกิดการจำแนกอย่างชัดเจนระหว่างเดือนการถือศิลอดที่เป็นซุนนะฮฺ(ในเดือนชะบาน)และการถือศิลอดที่เป็นวายิบในเดือนรอมฎอน

لاتقدموا الشهر بيوم ولايومين إلا أن يوافق ذلك يوما يصومه أحدكم

พวกท่านอย่า(ถือศิลอด)นำหน้าเดือน(รอมฎอน) หนึ่งหรือสองวัน นอกจากวันนั้นจะเป็นวันถือศิลอดอยู่แต่เดิมของคนหนึ่งของพวกท่าน ก็จงถือศิลอดในวันนั้น  บันทึกโดยอบีดาวูดและอันนะซาอีย์

มีฮะดีษที่ห้ามถือศิลอดในช่วงครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน จากรายงานของท่านอบี ฮุรัยเราะห์ ท่านรอซูล-ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม- กล่าวว่า

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا

    เมื่อถึงครึ่งของเดือนชะอฺบาน ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ถือศิลอด  บันทึกโดยอบีดาวูด อัตติรมีซีย์ และอิบนิมายะฮฺ เชคอัลอัลบานีย์กล่าวว่าเป็นฮะดีษศ่อเฮี้ยห์

   เชค อิบนิบาซ ให้ความเห็นว่า ความหมายของมันก็คือห้ามเริ่มถือศิลอดในช่วงครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน ส่วนผู้ที่ถือศิลอดส่วนใหญ่ของเดือนชะอฺบาน ตั้งแต่ต้นเดือนอาจรวมถึงช่วงครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานด้วย หรือถือศิลอดเกือบทั้งเดือนก็ถือว่าปฏิบัติตรงกับซุนนะฮฺ

   เหตุผลของการห้ามถือศิลอดเฉพาะครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน เพราะการถือศิลอดอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานนั้นจะทำให้ร่างกายอ่อนแอจนอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการถือศิลอดวายิบในเดือนรอมฎอนได้

   ส่วนผู้ที่เริ่มถือศิลอดตั้งแต่ตอนต้นของเดือนชะอฺบานหากจะทำต่อเนื่องจนเลยถึงครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน ร่างกายได้คุ้นเคยกับการถือศิลอดและสามารถปรับตัวได้แล้ว จนไม่เกิดผลกระทบใดๆ

   บางท่านกล่าวว่า เป็นการห้ามในเชิงมักรุฮฺ คือน่ารังเกียจที่จะปฏิบัติไม่ได้เป็นการห้ามอย่างสิ้นเชิง หรือบางท่านกล่าวว่าเป็นการห้ามในเชิงที่ไม่สนับสนุนให้ทำเท่านั้น

-วัลลอฮุ อะลัม-


 
รอมะฎอนแห่งชีวิต 2
รอมฎอน เดือนแห่งอัลกุรอาน เพื่อผลลัพท์อันสมบูรณ์ในการยกระดับอัตตักวา         แม้ว่าบัญญัติการถือศีลอด คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการปฏิบัติของบรรดามุสลิมในเดือนรอมฎอน แต่มีอีกอย่างหน

รอมะฎอนแห่งชีวิต
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

รักอัลลอฮฺให้มากมาย ในเดือนรอมฎอน (1)
รักอัลลอฮฺให้มากมาย ในเดือนรอมฎอน     การปฏิบัติตามตำสั่งของอัลลอฮฺ ด้วยการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน จะเพิ่มความรักต่ออัลลอฮฺ –ซุบฮานะฮู วะตะอาลา-ในหัวใจของผู้ถือศิลอด บรรดาผู้ใกล้ชิดอัลล

รอมฎอนมาถึงแล้ว (3)
ผลที่ได้รับ  ในทางร่างกาย วันที่อดร่างกายจะได้พัก เพราะระบบย่อยซึ่งเป็นระบบใหญ่ไม่ต้องทำงาน อวัยวะทุกส่วนจะได้พักไปด้วย เป็นการถนอมใช้ร่างกายของเราอย่างหนึ่ง การอดช่วยลดระดับสารพิษหรือสารอนุมูลอ

รอมฎอนมาถึงแล้ว (2)
และหลายโองการที่ให้ลักษณะของอัลกุรอานว่าการบำบัด وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُر

รอมฎอนมาถึงแล้ว (1)
รอมฎอนมาถึงแล้ว...  วันแรกของรอมฎอน ถึงตอนนี้คงต้องถามว่ารู้สึกยังไงกับรอมฎอน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามุสลิมหลายคนยังไม่รู้ว่านี่เข้าเดือนบวชแล้วหรือนี่ บางคนไม่รู้และไม่อยากรับรู้ ไม่พูดถึงเสียด้วยซ้

  หน้า : 1
Hacked By Saeed0511 Insta : saeed__ztp Iran - 2018 Hacked By Saeed0511 Insta :
Hacked By Saeed0511 Insta : saeed__ztp Iran - 2018 Hacked By Saeed0511 Insta : saeed__ztp Ira
รอมะฎอนที่รอคอย 1438
รอมมะฎอนที่รอคอย    นอกเหนือจากการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิม
ชะบาน เดือนแห่งการเตรียมตัว
เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนก่อนหน้าเดือนรอมะฎอน เป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงให้ค
 
 

 
 
 
 
 Home Page | Yesterday | ย่อโลกมุสลิม | ชวนคิดชวนคุย | ใจละมุนอุ่นละไม | Gallery | มะซาอ์ ออน ทีวี | ติดต่อทีมงาน
Copyright 2010. Higmah.net All rights reserved.
Web Conception by higmah Design Phuket. Tel (66) 7634 2200 Mobile (66) 89 6522514 Fax (66) 7634 2224