contact us

สิ่งสะอาดต่างๆ
  Written by ฝ่ายวิชาการฮิกมะฮฺ ดอทเน็ต
8  May  2011
สิ่งต่างๆที่สะอาด


     เราได้ทราบไปแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมาถึงความสำคัญและความจำเป็นของการทำความสะอาด ตลอดจนเงื่อนไขและข้อตัดสิน(ฮุกุ่ม)ต่างๆของการทำความสะอาด สำหรับในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นของสิ่งต่างๆที่นับว่าเป็นสิ่งที่สะอาดตามที่ศาสนากำหนดและรวมถึงทรรศนะ และข้อวินิจฉัยต่างๆของบรรดานักวิชาการในประเด็นต่างๆเหล่านั้น

 1. สิ่งที่นับว่าเป็นสิ่งที่สะอาดอันดับแรกก็คือมนุษย์ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ตาม อัลลฮฺ-อัซซะวะญัลลฺ –ตรัสว่า

ولقدكرمنا بني آدم }الإسراء/ 80

 ความว่า  ((และแน่แท้เราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัม(มนุษย์)))

ส่วนพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า

إنما المشركون نجس } التوبة/ 28

 ความว่า ((แท้จริงบรรดามุชริก(ผู้ตั้งภาคี)นั้นโสมม))

เป้าหมายของอายะฮฺนี้นั้นไม่ได้หมายถึงความสกปรกทางร่างกายเช่นความสกปรกของหมู หรือสุนัข แต่หมายถึงความความโสมมในการเชื่อถืออย่างเลอะเทอะงมงายของพวกเขาและการบูชาเจว็ดรูปปั้น ตลอดจนการดื้อด้านต่อคำเชิญชวนของพระผู้เป็นเจ้า

  2. พื้นดินและส่วนต่างๆของดิน และแร่ธาตุต่างๆ เช่นทอง เงิน ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก ฯลฯ และพืชพรรณทั้งหมดแม้จะเป็นสิ่งเสพติดก็ตาม ทั้งสิ่งที่ทำให้สติบกพร่อง ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้หมดความรู้สึกสัมผัส เช่น กัญชา ฝิ่น กระท่อม หรือสิ่งที่ทำให้หมดสติและความรู้สึก เช่นยาสลบ หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่นพืชมีพิษต่างๆ พืชต่างๆเหล่านี้ล้วนสะอาดแต่ต้องห้าม(หะรอม)ที่จะใช้มันสำหรับพืชมี่ทำลายสติ หรือทำลายความรู้สึกหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย

สิ่งที่เป็นน้ำหรือของเหลวจากพืชก็นับว่าสะอาด เช่นน้ำมัน น้ำอ้อย น้ำดอกไม้ น้ำหอม น้ำส้ม

น้ำต่างๆเหล่านี้ถ้ามาจากพืชที่เป็นของแข็งที่สะอาดก็ถือว่าสะอาดตราบใดที่ไม่มีนะยิส(สิ่งสกปรกไปปนเปื้อนมัน)

  3.น้ำตา เหงื่อ น้ำลาย น้ำมูก ของสิ่งมีชีวิต

     ความเห็น  มัซฮับชาฟิอีย์เห็นว่า สิ่งเหล่านี้สะอาดหากว่าเป็นของสัตว์ที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อนุญาตให้กินเนื้อหรือไม่ก็ตาม  และชาฟิอียะฮฺยังเห็นว่า พิษงู หรือพิษแมลงป่องก็สะอาด

ส่วนมัซฮับมาลิกีย์ ให้ความหมายของน้ำลายว่าคือสิ่งที่ไหลออกมาจากปาก ทั้งในขณะที่ตื่นหรือนอนหลับ นับว่าสะอาดโดยไม่มีการโต้แย้ง ส่วนสิ่งที่ไหลย้อนมาจากกระเพาะสู่ปากถือว่าเป็นนะยิส และจะรู้ได้จากการเปลี่ยนสี และกลิ่นของมันเช่นกลายเป็นสีเหลืองหรือมีกลิ่นเหม็นถ้าเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องขจัดมันออกไป แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้อง

        มัซฮับฮัมบะลีย์  กล่าวว่า น้ำตา เหงื่อ น้ำลาย น้ำมูกของสัตว์นั้นสะอาด โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดเท่าแมวหรือเล็กกว่าแมวโดยธรรมชาติ และต้องไม่คลอด(เกิด)มาจากสัตว์ที่เป็นนะยิส

  4. ใข่(ที่ไม่เน่า) และนม ของคนหรือของสัตว์ที่กินเนื้อได้ ส่วนตัวของมันนั้นสะอาดตามธรรมชาติ ยกเว้นบางชนิด ตามรายละเอียดดังนี้

ความเห็น   มัซฮับชาฟิอีย์และฮัมบาลีย์ กล่าวว่ายกเว้นหมูและหมา และสิ่งที่คลอดจากมันทั้งสอง หรือคลอดจากมันทั้งสองกับสัตว์ชนิดอื่น และมัซฮับฮัมบะลีย์เพิ่มสัตว์ที่กินเนื้อไม่ได้ที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวตามธรรมชาติ

ฮานะฟีย์ บอกว่าไม่มี่สัตว์ใดเป็นนะยิสเลย นอกจากหมูอย่างเดียว

มาลิกีย์ เห็นว่าสัตว์ทุกชนิดนั้นสะอาด

   5. เสลด เสมหะ น้ำเหลือง

 6. น้ำดีของสัตว์ที่อนุญาตให้กินเนื้อได้หลังจากการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา และถุงน้ำดีก็สะอาด มัซฮับชาฟิอีย์ กล่าวว่าน้ำดีเป็นนะยิสและทำให้ถุงน้ำดีเป็นนะยิสไปด้วย แต่ทำให้มันสะอาดได้ด้วยการล้างมัน เช่นเดียวกับกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ถ้าหากว่าสิ่งที่อยู่ภายใน(สิ่งที่สัตว์กินเข้าไป)เป็นนะยิส มันก็จะถูกทำให้เป็นนะยิสไปด้วย

7. สัตว์น้ำ ครึ่งบกครึ่งน้ำแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่บนบกยาวกว่าในน้ำก็ตาม เช่นจระเข้ กบ เต่าหรือแม้แต่จะมีรูปร่างเหมือนหมู สุนัข หรือคนก็ตาม ไม่ว่าจะตายน้ำหรือขึ้นมาตายบนบกก็ตาม ไม่ว่าจะตายเองหรือมีสาเหตุอื่นมาทำให้ตายก็เช่นเดียวกันยังถือว่าสะอาด แต่ชาฟิอีย์ ยกเว้น จระเข้ กบ และงู นอกจากนี้สัตว์น้ำทั้งหมดถือว่าสะอาด


8. เหล้าเมื่อมันกลายเป็นน้ำส้ม ถือว่าสะอาด

ความเห็น  มัซฮับมาลิกีย์ กล่าวว่า เหล้าเมื่อกลายเป็นน้ำส้มนั้นสะอาด แม้ว่าจะเกิดจากการกระทำ(เร่งปฏิกิริยาการเป็นน้ำส้ม)ก็ตามถ้าไม่มีนะยิสตกลงไปก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ำส้ม และภาชนะบรรจุมันก็สะอาด

มัซฮับฮานะฟีย์ กล่าวว่าเหล้าเมื่อกลายเป็นน้ำส้มนั้นสะอาด ภาชนะที่บรรจุก็สะอาด เนื่องจากลักษณะของความเป็นเหล้าได้หายไป นั่นคือความขมและความมึนเมา อนุญาตให้เร่งการเป็นน้ำส้ม แม้จะด้วยวิธีการเติมสิ่งใดๆลงไปเช่นเกลือหรือน้ำ  หรือแม้แต้การจุดไฟ และเมื่อเหล้าผสมกับน้ำส้มแล้วเปลี่ยนเป็นมีรสเปรี้ยวถือว่าสะอาดถึงแม้จะมีปริมาณเหล้ามากกว่าน้ำส้มก็ตาม ถ้าหากว่ามีหนูตกลงไปในน้ำองุ่น แล้วนำมันออกมาก่อนที่จะเปื่อยหรือละลายปนกันไป แล้วทิ้งน้ำองุนนั้นไว้จนกลายเป็นเหล้าและทิ้งไว้จนกลายเป็นน้ำส้มถือว่าสะอาด

มัซฮับชาฟิอีย์  กล่าวว่า เหล้าที่กลายเป็นน้ำส้มนั้นจะไม่สะอาดนอกจากจะกลายเป็นน้ำส้มด้วยตัวมันเอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีนะยิสตกลงไปก่อนที่จะกลายเป็นน้ำส้ม แม้ว่าจะรีบนำนะยิสออกโดยทันทีก็ตาม และต้องไม่นำสิ่งที่สะอาดเติมลงไปเพื่อเร่งการเป็นน้ำส้ม ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกมาได้เช่นเป็นน้ำ น้ำก็จะกลายเป็นนะยิสเพราะเหล้า ทั้งหมดก็จะกลายเป็นนะยิส ก็จะเข้าข่ายมีนะยิสลงไปเจือปนทำให้มันไม่สะอาด แต่ถ้าเป็นสิ่งสะอาดที่สามารถแยกออกมาได้เช่นเม็ดองุ่นเล็กๆตกลงไป เมื่อเหล้ากลายเป็นน้ำส้มมันก็สะอาดทำให้เม็ดองุ่นนั้นสะอาดตามมันไปด้วยเหมือนกรณีภาชนะที่บรรจุ  

มัซฮับฮัมบาลีย์  เหล้าเมื่อกลายเป็นน้ำส้มด้วยตัวของมันเองนั้นถือว่าสะอาด แม้ว่าจะมีการย้ายที่จากที่แดดสู่ที่ร่ม หรือที่ร่มไปที่แดด หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุโดยไม่มีเจตนาเพื่อเร่งการเป็นน้ำส้ม และต้องไม่มีนะยิสตกลงไปก่อนจะกลายเป็นน้ำส้ม

    9. สัตว์กินเนื้อได้ที่ถูกเชือดตามหลักศาสนา

   10. ผมหรือขน ขนสัตว์ ขนอ่อน ขนนก จากสัตว์ที่กินเนื้อได้หรือกินเนื้อไม่ได้ทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วที่ติดอยู่ที่ตัวมัน หรือที่ร่วงหลุดออกมา โดยไม่ใช่การดึงหรือถอนมัน

ความเห็น มัซฮับมาลิกีย์ กล่าวว่า สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดของสัตว์ทุกชนิดนั้นสะอาด ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อได้หรือไม่ได้ก็ตาม แม้กระทั่งหมูหรือหมาไม่ว่าจะร่วงหลุดออกมาหรือยังติดอยู่กับตัวมัน โดยไม่ใช่การถอนมันออกมาหรือดึงหรือโกน ถ้าหากว่าถอนมันออกมาส่วนโคนของมันจะเป็นนะยิส ส่วนที่เหลือ สะอาด
The 1:1 quality replica rolex watches for Canada with practical functions are suitable for daily wearing.

Les répliques montres rolex suisses bon marché à des prix abordables valent la peine!

ชาฟิอีย์ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นของสัตว์ห้ามกินเนื้อที่ยังเป็นๆถือว่านะยิส ถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อได้เป็นๆถือว่าสะอาด นอกจากขนที่เกิดจากการถอน ถ้าหากส่วนโคนของมันเปียกหรือมีเลือด หรือมีเศษเนื้อติดออกมาด้วยส่วนโคนของมันเป็นนะยิสส่วนที่เหลือถือว่าสะอาด ถ้าเนื้อทุหลุดออกมาจากการถอนชิ้นใหญ่ถือว่ามันเป็นนะยิสทั้งชิ้น

                มัซฮับฮัมบาลีย์ถือว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหลุดมาจากสัตว์ที่อนุญาตให้กินเนื้อขณะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วถือว่าสะอาด หากว่าจะมาจากสัตว์ที่ห้ามกินเนื้อแต่มีข้อตัดสินขณะมันยังมีชีวิตว่าสะอาด-ในทรรศนะของมัซฮับนี้ก็คือมีขนาดเท่าแมวหรือเล็กกว่า และไม่ได้เกิดจากนะยิส-ก็ถือว่าสะอาด ส่วนโคนของขนเหล่านี้ที่ติดอยู่กับผิวหนังของสัตว์ที่เสียชีวิตถือเป็นนะยิสแม้จะไม่หลุดออกมา ส่วนโคนที่ติดกับผิวหนังของสัตว์มีชีวิตที่สะอาดถือว่าสะอาด นอกจากขนที่ถูกดึงออกมาส่วนโคนถือเป็นนะยิส ส่วนที่เหลือสะอาด

 

อัลลอฮทรงรู้ดีที่สุดถึงความถูกต้อง   والله أعلم بالصواب


 
สิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกต่างๆ  สิ่งสกปรกที่ทุกมัซฮับเห็นตรงกัน  1. เนื้อหมู แม้จะถูกเชือดตามหลักการก็ตาม เพราะถูกบัญญัติไว้ในกุรอาน ทำให้ทุกส่วนของมันเป็นนะยิส  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ หนัง ขน กระดูก หรือ

ความสะอาด
ความสะอาด            ในหนังสือฟิกฮฺทั่วไปบรรดานักนิติศาสตร์อิสลามต่างวางเรื่องความสะอาดไว้ก่อนเรื่องการละหมาดเสมอ เนื่องจากความสะอาดเป็นกุญแจสู่การละ

  หน้า : 1
รอมะฎอนที่รอคอย 1438
รอมมะฎอนที่รอคอย    นอกเหนือจากการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิม
ชะบาน เดือนแห่งการเตรียมตัว
เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนก่อนหน้าเดือนรอมะฎอน เป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงให้ค
คุฏบะฮฺ อีดิลฟิตริ 1436 (กรกฎาคม 2558)
خطبة عيد الفطر إ
 
 

ทดสอบ
 
 
 
 
 Home Page | Yesterday | ย่อโลกมุสลิม | ชวนคิดชวนคุย | ใจละมุนอุ่นละไม | Gallery | มะซาอ์ ออน ทีวี | ติดต่อทีมงาน
Copyright 2010. Higmah.net All rights reserved.
Web Conception by higmah Design Phuket. Tel (66) 7634 2200 Mobile (66) 89 6522514 Fax (66) 7634 2224