contact us

แค่รู้สึกผิด......
  Written by อารีนา
8  May  2011
แค่รู้สึกผิดก้อ…………….

      ณ   ดุนยาเวลาแห่งการทดสอบสะสมการงาน ผู้คนถ้วนทั่วย่อมประสบพบเจอกับความพลาดผิด บางช่วงก้าวพลาดพลั้งเผลอ   บางช่วงอารมณ์นำพา   บ้างสถานการณ์พาไป บ้างกลมกลืนสังคม ดินแดนดุนยาแสนศิวิไลติดต่อเชื่อมโยง  นำมาซึ่งการหลงทางนอกกรอบ  ด้วยหัวใจที่อ่อนแอของมนุษย์หากขาดซึ่งการขัดเกลาต่อเนื่อง ฟันเฟืองแห่งอิหม่านย่อมลอยหลุด ทำให้เราสะดุดมิเกรงกลัว

      ณ จุดหนึ่งเสี้ยวแห่งจิตสำนึกใฝ่ดี เฝ้าทบทวนตรวจสอบตรองตรึกสำรวจตนเอง แสนเศร้าสลดยิ่งเมื่อพบกับความผิดพลาดที่มีต่อพระผู้สร้างหลีกหนีสิ่งทรงใช้ ก้าวย่างทำสิ่งทรงห้าม จิตสำนึกที่ใฝ่ดีจึงสะอื้นไห้และใฝ่จักขออภัยและสำนึกผิดคิดกลับปรับปรุงตน มาดมั่นจะไม่กระทำผิดอีก เกรงกลัวแล้วซึ่งการลงโทษสอบสวน

     ณ เวลาที่คงเหลือชั่วพริบตา ดวงใจไขว่คว้ากระหายแล้วซึ่งอิหม่าน อยากจับสัมผ้สต้อง ซาบซึ้งรสแห่งความหอมหวาน

เฝ้าวิงวอนขออภัยโทษ ขอพระองค์ทรงโปรดปราน ใจเจ้าเอ๋ยหวาดหวั่นการงานมิทรงถูกตอบรับ ความผิดจะได้ลดกระนั้นหรือ เหล่านั้นคือ การมีพระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์คือผู้อภัยยิ่งใหญ่หนา มั่นใจแรงศรัทธา แล้วพึงมอบหมายตน และมิควรระทมหากสูเจ้าเฝ้าศรัทธา พระองค์สัญญาแล้วซึ่งจะอยู่เคียงข้างผู้อดทนผู้ศรัทธา ซึ่งพวกเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆจะประสบ และพวกเขาจะไมเสียใจ

إن الله مع الصابرين

((แท้จริงอัลลฮฺทรงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้อดทน))

พระองค์เป็นผู้เมตตา ให้อภัย ชอบคนที่ตรวจสอบตนเอง กลับเนื้อกลับตัว ปรับปรุงการงาน

การขออภัยโทษ สำนึกผิด พระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง สูเจ้าจงอย่าท้อ สุเจ้าจงอย่าระทม สูเจ้าจะเหนือกว่า

หากสูเจ้าเป็นผู้ศรัทธา พระองค์ทรงรับการสำนึกผิดจนกระทั่ง……………………..

*อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ และระบุที่มา(higmah.net)ทุกครั้ง


รางวัลแห่งความสูญเสีย (2)
ด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ ฉันได้หยิบหนังสือ ขึ้นมา พลิกไปที่หน้า หนึ่ง ได้พบกับ อายะห์นึงที่ เป็นความประสงค์ของพระองค์แท้ๆที่ฉันได้อ่านในเวลาที่พอเหมาะพอดีกับช่วงเวลานี้ คือผู้เขียนได้หยิบยก ซูเราะห

รางวัลแห่งการสูณเสีย
รางวัล ...แห่งการสูญเสีย   การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจ

บันทึกลูกผู้ชาย 30 วันที่ เจาะไอร้อง
เรื่องเล่าตอนที่ 1 Episode I    ปิดเทอม ป.2 จะขึ้นป 3 ระหว่าง วันที่ 15  มีนาคม 2549 ถึง   15 พฤษภาคม 2549  พอผมเริ่มปิดเทอม ป.2 วันแรกผมสอบเสร็จ ผมก็กลับบ้าน ของ

  หน้า : 1

รอมะฎอนที่รอคอย 1438
รอมมะฎอนที่รอคอย    นอกเหนือจากการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิม
ชะบาน เดือนแห่งการเตรียมตัว
เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนก่อนหน้าเดือนรอมะฎอน เป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงให้ค
คุฏบะฮฺ อีดิลฟิตริ 1436 (กรกฎาคม 2558)
خطبة عيد الفطر إ
 
 

ชวนคิด ชวนคุย ชุดเรียนรู้สู้วิกฤติ Ep 1
 
 
 Home Page | Yesterday | ย่อโลกมุสลิม | ชวนคิดชวนคุย | ใจละมุนอุ่นละไม | Gallery | มะซาอ์ ออน ทีวี | ติดต่อทีมงาน
Copyright 2010. Higmah.net All rights reserved.
Web Conception by higmah Design Phuket. Tel (66) 7634 2200 Mobile (66) 89 6522514 Fax (66) 7634 2224